MİSYON & VİZYON

ÖĞRETMEN HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI

ZORLU BİR YOL BENİMKİSİ...

Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı 29/06/2000 tarihinde TEKIŞIK ailesi üyeleri tarafından kurulan bir aile vakfıdır.

Kurucu üyeleri "Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK, Ayten TEKIŞIK, Betül TEKIŞIK TURAN, Işıl KARABIYIK, M.Işık TEKIŞIK" tır. Maddi olarak ailenin şahsi gelirleriyle yürütülen bir vakıftır. Vakıf üniversite öğrencilerine burs vermekte, ulusal eğitim sempozyumları düzenlemekte ve çeşitli vakıflarla iş birliği yaparak aktiviteler yapmaktadır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi,bilim çağının gereklerine uygun bir eğitim sistemi içinde, Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerine göre:

Türk milletinin millî, ahlakî, manevî ve kültürel değer, inanç ve ideallerini benimseyen, koruyan ve geliştiren;

Atatürk ilke ve inkılâplarına, vatanın bütünlüğüne, milletin birliğine millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sadık ve bağlı;

Milli tarihimizde Türk devletlerine ve milletine hizmet etmiş bütün atalarına, büyüklerine , annesine, babasına, arkadaşlarına, öğretmenlerine, yöneticilerine, kendisine ve herkese saygılı;

İnsan sevgisini, insanın şerefini ve emeğini herşeyin üstünde görme konusunda bilinçli, sorumlu ve bu konudaki davranışlarında dürüst, samimi ve dirençli;

Ailesini, vatanını ve milletini seven, daima yüceltmeye çalışan; Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren aydın, akılcı, sağduyulu, kendine güvenen, hoşgörülü, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmak;

• Çocuklarımızın ve gençlerimizin; Türk milletinin kültürel değerlerini oluşturan güzel sanatları ve folkloru sevmelerine ve bu alanlarda yetişmelerine yardımcı olmak;

• Türk Millî Eğitim Sistemi'ne ilişkin sorunları ortaya koymak, tartışmak, çözüm yolları aramak ve önermek;

• Eğitim sistemimizin, bilgi çağının ihtiyaçlarına göre geliştirilmesine katkıda bulunmak;

• Türk millî eğitimine yön veren bilimadamlarının, yöneticilerin, eğitimcilerin ve öğretmenlerin deneyimlerinden yaralanabilecek etkileşim ortamları yaratmak ve bu ortamlarda bilgi üretmek, geliştirmek ve yaymak;

• Türk millî eğitimine önemli hizmetlerde bulunan eğitimcilere (öğretmenlere, yöneticilere ve öğretim üyelerine), millî eğitimin gelişmesin katkıda bulunan kimselere ve kuruluşlara, hizmetlerini değerlendirmek ve yetişmekte olan kuşakları, ilgili kuruluş ve çevreleri özendirmek amacıyla "Eğitime Hizmet Ödülü" vermek.